ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ